Colònia Espona: la nostra gent gran, un objectiu fonamental

Tombant els anys 2000, els efectes nocius de la crisi del tèxtil culminaven a Sant Joan de les Abadesses amb el tancament definitiu de diferents fàbriques tèxtils, les darreres… També, la en aquell moment “malanomenada” fàbrica Espona. El patrimoni que en depenia, en particular les dues “colònies Espona” (la dels jardins Espona i la del carrer Jacint Verdaguer), feia temps que es trobaven en un estat d’abandonament progressiu. De fet, tot aquell patrimoni estava en una certa situació de terra de ningú, trobant-se embargat per l’Agència Tributària Espanyola i amb una nul·la acció de manteniment, a excepció d’alguns veïns que feien el què bonament podien. Era el punt de partida de la decadència d’un espai que durant més de 70 anys havia estat un inqüestionable motor social, i ple de vida a través de les famílies que residien darrere les seves portes.

“La pròxima legislatura ha de ser la legislatura del consens”.

A continuació, us anoto alguns fragments de la meva intervenció en el marc de la meva presentació pública com a candidat a l’alcaldia de Sant Joan de les Abadesses: Font: Elisabet Regué  “Sant Joan és el meu poble, és el poble que m’ha vist néixer, és el poble on he crescut i és el poble que m’ha forjat…