Un full de ruta amb un futur poc clar.

El pressupost és el full de ruta a seguir per qualsevol ens públic al llarg d’un any natural i es pot definir com l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica tant de les despeses, que com a màxim pot assumir l’ajuntament, com de previsió dels ingressos, que es pretenen obtenir durant l’any natural. Per tant, el pressupost és el marc direccional que indica les prioritats a desenvolupar durant dotze mesos i que en una època de forta recessió econòmica com l’actual hauria d’esdevenir realista, coherent, auster i correspondre a un element consensuat entre tots aquells que són responsables de la seva execució.

L’augment dels tributs municipals en detriment de la feina ben feta?

El proper 17 d’octubre es compliran cinc anys de la instauració del sistema de recollida Porta a Porta. Sistema pioner – i actualment únic a la comarca del Ripollès – dels residus domèstics i comercials a Sant Joan de les Abadesses.

L’aplicació d’aquest sistema va implicar un canvi important en la forma de desprendre’s de la brossa, que fins en aquell moment tots els santjoanins i santjoanines estàvem acostumats, a fi de incorporar-la de nou a la nostra societat, tot donant-li un nou ús. Gestió de residus més ordenada que afavoreix el reciclatge i actua respectuosament vers l’entorn natural i mediambiental que ens envolta.