El Parc de la Muralla, un nou reclam històric i turístic per Sant Joan.

Fiscalitzar els projectes i vetllar pel bon acompliment de qualsevol actuació, duta a terme per un determinat equip de govern, són algunes de les tasques que ha de realitzar un grup polític a l’oposició, a la vegada que també té el deure de congratular als dirigents polítics d’un municipi quan fan una feina ben feta….